Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Kontakt ▷ Formulär för intresseanmälan till nivåutbildning på cello 2022, uppdaterad 11-03-2021

 

Suzukimetoden

 

Intresseanmälan för utbildningen ESA nivå 1 cello 2022 kan lämnas här

 

 

DEN SOM ANMÄLER SIG

INTRESSEANMÄLAN


Namn måste anges


Email måste anges

 

FÖRENING
Förening (om redan medlem):  Välj i listan.
Nya medlemmar väljer "Är inte medlem än" i fältet "MEDLEMSTATUS" nedan.

 

MEDLEMSTATUS

Vid första kurstillfälle i januari 2022 måste man redan vara medlem

Alt A: Jag är inte medlem än, men blir det innan första kurstillfälle och visar då kvitto på betald medlemsavgift vid första kurstillfället
Alt B: Jag är medlem men vet inte om jag har ett medlemsnummer och kontaktar SSZ medlemsregisteransvarige för att reda ut det
Alt C: Jag är medlem och har medlemsnummer  
Alt D: Jag är medlem i ett annat förbund   

 

MEDDELANDE

 

SKICKA

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.