Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Formulär för kontakt med SSZs ordforande, uppdaterad 06-10-2022    
Suzukimetoden
Bilden är från Svenska Suzukiförbundets Stråkläger 2017 med Päivikki Wirkkala-Malmqvist som pedagogisk ledare. Foto: Ragnar Freudenthal.   

 

 

DEN SOM SÖKER KONTAKT


Namn måste anges


Email måste anges


Ett alternativ måste anges: jag är

Suzukilärare, instrument

Både Suzukilärare och familjemedlem, (mitt) instrument

Familjemedlem

Annat

 

MEDLEMSTATUS

Ett alternativ måste anges:

Inte medlem än

Medlem ( om med i en Suzukiförening: välj i listan )

Medlem i ett annat förbund, land:

 

MEDDELANDE

 

SKICKA

 

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2022.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE