Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Formulär för intresseanmälan till nivåutbildning på violin 2023, uppdaterad 08-06-2022    

suzukimetoden, violin Intresseanmälan för utbildningen ESA nivå 1-5, pågår under året 2023, kan lämnas här.

 

 

Nationell kurs. För att SSZ kan genomföra violinkursen23 behöver det vara minst 15 deltagare.

Uppdaterad 08-06-2022 :

Kursansvarig: Päivikki Wirkkala-Malmqvist, email violinkurs23 -at- swesuzuki -dot- org
Kursadministratör och webmaster: Jana Erikson, email jana.erikson -at- nuncius -dot- se    (Rikta frågor om anmälningsformulär till webmaster.)

Tider:
1. 4-5 februari 2023
2. 11-12 mars
3. 13-14 maj
4. Under Jönköpingskursen 26 -30 juni
5. 16-17 september
6. 7-8 oktober
Examinationer: 27-28-29 oktober 2023
Följande kursorter är aktuella: Norrköping-Västerås-Åkerby/Bälinge. Det kan ev komma upp flera orter.

 

OBS: eventuella frågor om kommande violinkurs23 skall riktas till KURSANSVARIGE Päivikki Wirkkala-Malmqvist (INTE till ordförande),

email violinkurs23 -at- swesuzuki -dot- org (obs: violinkurs23 som ett ord)

 

Denna anmälan nedan avser INTRESSEANMÄLAN. Bindande anmälan kommer att publiceras senare, men vi upplyser redan nu vad som kommer att gälla betr ångerrätten. Ångerrätten kommer att gälla den bindande anmälan. För intresseanmälan behövs ingen ångerrätt, man betalar inte någon anmälningsavgift NU, man binder sig inte till något nu, men när bindande anmälan kommer senare kommer nedanstående att gälla:

Från och med datumet då inbetalning skett har kursdeltagaren 14 dagars ångerrätt.
Om kursdeltagaren ångrar sig inom 14 dagar kommer anmälningsavgiften att återbetalas.
När ångerfristen har gått ut och kursdeltagaren inte utnyttjat sin ångerrätt, förbinder han/hon sig att betala resten (12 500) av kursavgiften i samråd med
Isabella Ek, kassör SSZ, email: isabella.ek.suzuki -at- hotmail -dot- com .

Om kurstillfällen måste ställas in p.g.a. myndighetsbeslut/rekommendationer,
kommer dessa tillfällen (även examination) flyttas fram i samråd med deltagare
och utan extrabetalningar.

 

DEN SOM ANMÄLER SIG

Pris: 17 500 kr (inklusive anmälningsavgift 5 000).

Jag har läst information ovan och tagit till mig villkoren och
  accepterar
  accepterar inte
dessa villkor. (Ett av alternativen måste väljas.)


Namn måste anges


Email måste anges

 

VILL DELTA I KURSEN

Bara en kurs kan väljas
  ESA nivå 1
  ESA nivå 2
  ESA nivå 3
  ESA nivå 4
  ESA nivå 5

 

MEDLEMSTATUS

Vid första kurstillfälle den 4 februari 2023 måste man redan vara medlem.

Ny medlem Jag är inte medlem än, men blir det innan första kurstillfälle och betalar medlemsavgift INNAN första kurstillfället den ... 2023.
Om de sökande betalar medlemsavgiften 350kr till 2023 efter september 2022
så får de resten av 2022 medlemskap 'gratis'.
Redan medlem, men jag vet inte om jag har ett medlemsnummer
och kontaktar SSZ medlemsregisteransvarige AnnaMaria Hedin
email: medlemsansv -at- swesuzuki -dot- org för att reda ut det
Redan medlem, jag har   
Redan medlem i ett annat förbund.
  

 

FÖRENING
Om redan medlem: förening:   (välj i listan)

 

MEDDELANDE

 

SKICKA

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2022.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE